search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CONDOR TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
16/01/2023
Naam meldplichtige
lausha nv
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CONDOR TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE6252013725
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
120
Prijs
19,90
Totaal bedrag
2.372,14