search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
23/01/2023
Naam meldplichtige
Contamine Jérôme
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
366
Prijs
42,78
Totaal bedrag
15.655,94
Toelichting van de meldplichtige

Aankoop in het kader van verplichting om gedeelte bestuursbezoldiging te gebruiken voor aankoop van aandelen als equivalent van bezoldiging in aandelen