search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
23/01/2023
Naam meldplichtige
DS Consult NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon die nauw verbonden is met een andere gelieerde persoon
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Management Deprez BV

Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.750
Prijs
6,81
Totaal bedrag
66.397,50
Toelichting van de meldplichtige

Aandelentransactie tussen personen die verbonden zijn met dezelfde meldplichtige bestuurder van de emittent.