search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BANIMMO

Datum openbaarmaking
31/01/2023
Naam meldplichtige
Calonne Laurent
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BANIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003870871
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transacties in index-gerelateerde producten, aandelenmandjes of derivaten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
250
Prijs
3,90
Totaal bedrag
975,00