search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
06/02/2023
Naam meldplichtige
Van Heukelom Peter
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.838
Prijs
12,00
Totaal bedrag
70.056,00