search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
08/02/2023
Naam meldplichtige
Van den Broeck Dirk
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Patrimmonia Real Estate

Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.666
Prijs
12,50
Totaal bedrag
45.992,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
1666
12.00
19992.00
2000
13.00
26000.00