search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EKOPAK

Datum openbaarmaking
15/02/2023
Naam meldplichtige
De keukelaere Els
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EKOPAK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974380124
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
18,68
Totaal bedrag
9.340,00