search_api_autocomplete

Manager transaction detail: NEXTENSA

Datum openbaarmaking
22/02/2023
Naam meldplichtige
Van Geyte Michel
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
NEXTENSA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003770840
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
685
Prijs
50,56
Totaal bedrag
34.635,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
300
50.00
15000.00
385
51.00
19635.00
Toelichting van de meldplichtige

Datum aantal prijs/stuk Totaal
17/02/2023 300 50 15.000
20/02/2023 385 51 19.635