search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KINEPOLIS

Datum openbaarmaking
27/02/2023
Naam meldplichtige
Van Doorselaere Ignace
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

4F BV

Emittent
KINEPOLIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974274061
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
42,08
Totaal bedrag
21.040,00