search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
07/03/2023
Naam meldplichtige
LTS Trading Company LLC
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Cecilia Sicupira, Paulo Alberto Lemann

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.468
Prijs
55,73
Totaal bedrag
249.001,64
Toelichting van de meldplichtige

Correction