search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
07/07/2023
Naam meldplichtige
Bogaerts Sven
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
632
Prijs
52,00
Totaal bedrag
32.864,00