search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
31/07/2023
Naam meldplichtige
SAVEREX
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Nicolas Saverys

Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
22.369.562
Prijs
11,10
Totaal bedrag
248.302.138,20
Toelichting van de meldplichtige

pand op aandelen