search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
01/09/2023
Naam meldplichtige
Velge Henri-Jean
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
924
Prijs
44,02
Totaal bedrag
40.672,74