search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
01/09/2023
Naam meldplichtige
MANUCO INTERNATIONAL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Patrick Steverlynck

Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
626.596
Prijs
25,77
Totaal bedrag
16.146.928,00