search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
13/09/2023
Naam meldplichtige
Vlerick Elisa
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Moroxco BV

Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.000
Prijs
10,00
Totaal bedrag
10.000,00