search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FOUNTAIN

Datum openbaarmaking
19/09/2023
Naam meldplichtige
Tiberghien Frédéric
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dare-Consulting s.r.l.

Emittent
FOUNTAIN
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003752665
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
300.000
Prijs
1,23
Totaal bedrag
369.000,00