search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EVS BROADCAST

Datum openbaarmaking
08/11/2023
Naam meldplichtige
IKARO
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EVS BROADCAST
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003820371
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.850
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation de warrants offerts le 25/10/23 au prix d'exercice de 25.85€.