search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BARCO

Datum openbaarmaking
28/11/2023
Naam meldplichtige
TITAN BARATTO
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

charles beauduin

Emittent
BARCO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974362940
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
54.948
Prijs
15,32
Totaal bedrag
841.803,36