search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SIPEF

Datum openbaarmaking
11/12/2023
Naam meldplichtige
Van Hoydonck François
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SIPEF
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003898187
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00