search_api_autocomplete

Manager transaction detail: COFINIMMO

Datum openbaarmaking
22/12/2023
Naam meldplichtige
DESMYTER Anneleen
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
COFINIMMO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003593044
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
40
Prijs
83,62
Totaal bedrag
3.344,80
Toelichting van de meldplichtige

Purchase in the framework of the remuneration policy (NED)