search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
03/01/2024
Naam meldplichtige
POMOFI
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Mélodie de Pimodan

Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
20
Prijs
120,00
Totaal bedrag
2.400,00