search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UCB

Datum openbaarmaking
22/01/2024
Naam meldplichtige
Tellier Jean-Christophe
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UCB
Soort financieel instrument
Andere
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
uitoefening of conversie van derivaten(componenten)
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.656
Prijs
25,02
Totaal bedrag
767.013,12
Toelichting van de meldplichtige

Exercise of Stock Appreciation Rights granted in 2014, in the framework of the LTI program of the UCB Group.