search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UCB

Datum openbaarmaking
18/04/2024
Naam meldplichtige
Caeymaex Emmanuel
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
UCB
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.393
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptance of 2024 (= grant year) Stock Options in framework of the
LTI program of the UCB Group. These Stock Options are subject to a vesting period of 3 years