search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
23/04/2024
Naam meldplichtige
Josz-beckers Catherine
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Beckers-Vieujant Pierre-olivier

Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
205,00
Totaal bedrag
1.025.000,00