search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DEME

Datum openbaarmaking
23/04/2024
Naam meldplichtige
Tancré Eric
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DEME
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0974413453
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.974
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00