search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
22/05/2024
Naam meldplichtige
3D
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Frank Donck

Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.367
Prijs
6,34
Totaal bedrag
15.000,00
Toelichting van de meldplichtige

bestuurdersvergoeding in aandelen