search_api_autocomplete

Manager transaction detail: HYBRID SOFTWARE GROUP

Datum openbaarmaking
23/05/2024
Naam meldplichtige
Congra Software S.à r.l.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guido Van der Schueren

Emittent
HYBRID SOFTWARE GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
GB00BYN5BY03
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.041
Prijs
3,88
Totaal bedrag
7.119,08