search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MONTEA

Datum openbaarmaking
17/06/2024
Naam meldplichtige
De wolf Jo
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MONTEA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003853703
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.409
Prijs
75,92
Totaal bedrag
334.731,28
Toelichting van de meldplichtige

Keuzedividend