search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ACCENTIS

Datum openbaarmaking
24/06/2024
Naam meldplichtige
SUMMA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Iep Invest NV

Emittent
ACCENTIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003696102
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.402.464
Prijs
0,03
Totaal bedrag
98.671,46