search_api_autocomplete

Organisatie

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt zaak van integere financiële markten en een behoorlijke behandeling van de financiële consument

De verschillende actoren in de Belgische financiële sector staan, voor diverse aspecten, onder permanent toezicht om de stabiliteit van en het vertrouwen in de financiële markten en een loyale, billijke en professionele behandeling van de beleggers en financiële consumenten te waarborgen.

Dit toezicht verloopt sinds  één april 2011 volgens het "Twin Peaks"-model  of tweepolig model  met twee autonome toezichthouders, namelijk de  Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kort FSMA, die elk specifieke doelstellingen nastreven.

De FSMA staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De wetgever heeft de FSMA ook opgelegd een bijdrage te leveren aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers.

 

De FSMA is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) die op 1 april 2011 van naam wijzigde als gevolg van haar aangepast opdrachtenpakket, inzonderheid haar exclusieve bevoegdheden inzake het toezicht op de gedragsregels. Het nieuw logo belichaamt de kenmerken en waarden die de grondvesten van de FSMA uitmaken.

Alle beslissingen die de CBFA voorheen in het kader van haar toenmalige bevoegdheden heeft genomen blijven rechtsgeldig. Deze website bevat bijgevolg veel documenten die voorheen op de CBFA-website stonden.

De nieuwe toezichtsarchitectuur en de taken die de FSMA op zich neemt worden nader toegelicht in: