search_api_autocomplete

BNP Paribas Securities Services CVA

Land van oorsprong
Frankrijk
Ondernemingsnummer
Statuut
Statuut Lijst Geldig van Geldig tot
Bijkantoren van Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben en/of een beroep doen op in België gevestigde verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten te verrichten
A. Bijkantoren in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren en/of in België gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
rue d'Antin
3
75002
Paris
FR
Loxumstraat
25
1000
Brussel
BE
Export JSON