search_api_autocomplete

CA Auto Bank S.p.A.

Land van oorsprong
Italië
Ondernemingsnummer
BIC code
AAMMBEMM
Statuut
Statuut Lijst Geldig van
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben en/of een beroep doen op in België gevestigde verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten te verrichten
A. Bijkantoren in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren en/of in België gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
Corso G. Agnelli
200 b 200
10135
Torino
IT
Rue Jules Cockx
8-10
1160
Auderghem
BE
Jules Cockxstraat
8 - 10
1160
Brussel
BE
avenue Hermann-Debroux
54
1160
Auderghem
BE
Export JSON