search_api_autocomplete

CrelanCo

Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
Statuut
Statuut Lijst Geldig van
Belgische kredietgevers in hypothecair krediet
Belgische kredietgevers in hypothecair krediet
Belgische kredietgevers in consumentenkrediet
Belgische kredietgevers in consumentenkrediet
Belgische kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen met vergunning in België
1. Kredietinstellingen naar Belgisch recht
1. A. Kredietinstellingen naar Belgisch recht (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Kredietinstellingen aangesloten bij een centrale instelling waarmee zij een federatie vormen
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Sylvain Dupuislaan
251
1070
Brussel
BE
Export JSON