search_api_autocomplete

EUCARE Insurance PCC Ltd

Land van oorsprong
Malta
FSMA Nummer
3208
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 16 - Diverse geldelijke verliezen, INS: 18 - Hulpverlening, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 2 - Ziekte
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van
Europa Centre
16
Triq John Lopez
1400
Floriana
MT
Export JSON