search_api_autocomplete

Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s

Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
87
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Belgische verzekeringsondernemingen
VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN
Verzekeringsondernemingen waaraan een vergunning is verleend
INS: 10a - Verplichte B.A. auto, INS: 12 - B.A. zee en binnenschepen, INS: 13 - Algemene B.A., INS: 16 - Diverse geldelijke verliezen, INS: 17 - Rechtsbijstand, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 2 - Ziekte, INS: 3 - Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel, INS: 6 - Casco zee- en binnenschepen, INS: 8 - Brand en natuurevenementen, INS: 9 - Andere schade aan goederen
Belgische herverzekeringsondernemingenen
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Stoofstraat
12
1000
Brussel
BE
Export JSON