search_api_autocomplete

Federale Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen

Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
0407.963.786
FSMA Nummer
345
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Belgische verzekeringsondernemingen
Verzekeringsondernemingen waaraan een vergunning is verleend
INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 1b - Arbeidsongevallen
Belgische herverzekeringsondernemingenen
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Stoofstraat
12
1000
Brussel
BE
Export JSON