search_api_autocomplete

Fideuram Bank (Luxembourg) SA

Land van oorsprong
Luxemburg
Statuut
Statuut Lijst Geldig van Geldig tot
Vrije dienstverlening door Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Vrije dienstverlening in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten
A. Vrije dienstverlening in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
rue des Bains
17
BP 1642
1016
Luxembourg
LU
Export JSON