search_api_autocomplete

Fiducenter S.A.

Land van oorsprong
Luxemburg
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Bijkantoren van Europese beleggingsondernemingen  (NBB)
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
In België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte ressorteren
a. In België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en waarvoor de NBB de bevoegde toezichthoudende autoriteit is en/of in België gevestigde verbonden agenten waarop deze vennootschappen een beroep doen
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
rue de l'Eau
18
1449
Luxembourg
LU
Export JSON