search_api_autocomplete

Greenval Insurance dac

Land van oorsprong
Ierland
FSMA Nummer
2727
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 10a - Verplichte B.A. auto, INS: 16 - Diverse geldelijke verliezen, INS: 17 - Rechtsbijstand, INS: 18 - Hulpverlening, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 3 - Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel, INS: 7 - Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van
Sir John Rogerson's Quay
17-19
2nd Floor, The Anchorage
2
Dublin
IE
Export JSON