search_api_autocomplete

Hermes Fund Managers Ireland

Land van oorsprong
Ierland
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beheerders van AICB
1. Overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU vergunde beheervennootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten
AIFMD: a (MiFID) - Individueel portefeuillebeheer, AIFMD: b (MiFID) - Beleggingsadvies, AIFMD: d (MiFID) - Ontvangen en doorgeven van orders
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
Sir John Rogerson's Quay
70
Dublin 2, D02 R296
IE
Merrion Square
53
The Wilde
Dublin 2
IE
Upper Mount Street
7/8
DO2 FT59
Dublin 2
IE
Export JSON