search_api_autocomplete

ING België

Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
012381
BIC code
BBRUBEBB
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Belgische kredietgevers in hypothecair krediet
Belgische kredietgevers in hypothecair krediet
Belgische kredietgevers in consumentenkrediet
Belgische kredietgevers in consumentenkrediet
Belgische verzekeringsmakelaars
Belgische verzekeringsmakelaars
IDD: ILP - Levensverzekeringen met een beleggingscomponent, IDD: NLP - Verzekeringen niet-leven, IDD: OLP - Levensverzekeringen zonder een beleggingscomponent
Belgische kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen met vergunning in België
1. Kredietinstellingen naar Belgisch recht
1. A. Kredietinstellingen naar Belgisch recht (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Banken
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 3 - Handelen voor eigen rekening, MiFID(A): 3 - Handelen voor eigen rekening, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie, MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, MiFID(B): 2 - Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger, MiFID(B): 2 - Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger, MiFID(B): 2 - Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger, MiFID(B): 3 - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, MiFID(B): 3 - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, MiFID(B): 3 - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, MiFID(B): 4 - Valutawisseldiensten, MiFID(B): 4 - Valutawisseldiensten, MiFID(B): 4 - Valutawisseldiensten, MiFID(B): 5 - Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse, MiFID(B): 6 - Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten, MiFID(B): 6 - Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten, MiFID(B): 6 - Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten, MiFID(B): 7 - Diensten i.v.m. de onderliggende waarde van bepaalde derivaten
Instellingen tot moratorium toegetreden met opt out
Financiële instellingen die tot het moratorium zijn toegetreden
Financiële instellingen die tot het moratorium zijn toegetreden / Maken gebruik van de opt out
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Marnixlaan
24
1000
Brussel
BE
Export JSON