search_api_autocomplete

J.P. Morgan S.E.

Land van oorsprong
Duitsland
Ondernemingsnummer
0715.622.844
BIC code
AAQQBEQQ
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Vrije dienstverlening door Europese kredietinstellingen
Dienstverleners die in België van het publiek gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst nemen
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 3 - Handelen voor eigen rekening, MiFID(A): 3 - Handelen voor eigen rekening, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie, MiFID(A): 8 - Exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten (MTF), MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, MiFID(B): 2 - Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger, MiFID(B): 3 - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, MiFID(B): 4 - Valutawisseldiensten, MiFID(B): 5 - Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse, MiFID(B): 6 - Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten, MiFID(B): 7 - Diensten i.v.m. de onderliggende waarde van bepaalde derivaten
Bijkantoren van Europese kredietinstellingen
Kredietinstellingen die onder een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben
MiFID(A): 3 - Handelen voor eigen rekening
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van
Taunustor
1
TaunusTurm
60310
Frankfurt am Main
DE
Regentlaan
35
1000
Brussel
BE
Export JSON