search_api_autocomplete

Kba investments Ltd

Land van oorsprong
Malta
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies
Adres
Straat Gebouw Postcode Stad Land Geldig van
Dun Karm Street
Orange Point Building, 2nd floor
BKR 9037
Birkirkara
MT
Export JSON