search_api_autocomplete

KBC Securities

Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
BIC code
KBSEBE22
Statuut
Statuut Lijst Geldig van
Belgische kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen met vergunning in België
1. Kredietinstellingen naar Belgisch recht
1. B. Grote en systeemrelevante beleggingsondernemingen naar Belgisch recht die vergund zijn als kredietinstelling (zogeheten Class 1 Investment Firms) (artikel 1, § 3, eerste lid, 2° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Havenlaan
2
1080
Brussel
BE
Export JSON