search_api_autocomplete

Mapfre Asistencia, Compania Internacional de Seguros Y Reaseguros

Land van oorsprong
Spanje
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
2069
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 2 - Ziekte, INS: 13 - Algemene B.A., INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 7 - Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen, INS: 8 - Brand en natuurevenementen, INS: 9 - Andere schade aan goederen, INS: 16 - Diverse geldelijke verliezen, INS: 17 - Rechtsbijstand, INS: 18 - Hulpverlening
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
carretara de Pozuelo
52
28222
Madrid
ES
Export JSON