search_api_autocomplete

Marketprog Asset Management Zrt

Land van oorsprong
Hongarije
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beheerders van AICB
1. Overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU vergunde beheervennootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten
AIFMD: a (MiFID) - Individueel portefeuillebeheer, AIFMD: b (MiFID) - Beleggingsadvies, AIFMD: c (MiFID) - Bewaring en administratie
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Csörsz str.
45
1124
Budapest
HU
Export JSON