search_api_autocomplete

PFA Pension Forsikringsaktieselskab

Land van oorsprong
Denemarken
FSMA Nummer
1473
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 21 - Levensverzekeringen niet verbonden, INS: 23 - Levens-, bruidschat- en geboorteverzekeringen verbonden, INS: 26 - Kapitalisatieverrichtingen, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 1b - Arbeidsongevallen, INS: 2 - Ziekte
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Marinapark, Sundkroksgade
4
2100
Kobenhavn
DK
Export JSON