search_api_autocomplete

PFA Pension Forsikringsaktieselskab

Land van oorsprong
Denemarken
FSMA Nummer
1473
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 21 - Levensverzekeringen niet verbonden, INS: 23 - Levens-, bruidschat- en geboorteverzekeringen verbonden, INS: 26 - Kapitalisatieverrichtingen, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 1b - Arbeidsongevallen, INS: 2 - Ziekte
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Marinapark, Sundkroksgade
4
2100
Kobenhavn
DK
Export JSON