search_api_autocomplete

Poalim Sahar Ltd.

Land van oorsprong
Israël
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door niet-Europese beleggingsondernemingen
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 2 - Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, MiFID(A): 3 - Handelen voor eigen rekening, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
23 Petah-Tiqva Rd.
Levinstein Tower
Tel Aviv 66184
IL
Menachem Begin Rd
23
6618356
Tel Aviv
IL
Export JSON