search_api_autocomplete

Prospergate Capital Ltd

Land van oorsprong
Cyprus
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beleggingsondernemingen
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Filiou Zannetou
2
3021
Limassol
CY
Export JSON