search_api_autocomplete

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Land van oorsprong
Luxemburg
Ondernemingsnummer
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Bijkantoren van Europese kredietgevers in hypothecair krediet
Bijkantoren van Europese kredietgevers in hypothecair krediet
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben en/of een beroep doen op in België gevestigde verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten te verrichten
A. Bijkantoren in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren en/of in België gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Instellingen tot moratorium toegetreden met opt out
Financiële instellingen die tot het moratorium zijn toegetreden
Financiële instellingen die tot het moratorium zijn toegetreden / Maken gebruik van de opt out
Vrije dienstverlening door Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Vrije dienstverlening in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten
A. Vrije dienstverlening in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(A): 6 - Overnemen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, MiFID(A): 7 - Plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie, MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, MiFID(B): 2 - Verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger, MiFID(B): 3 - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, MiFID(B): 6 - Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
boulevard Royal
43
2955
Luxembourg
LU
Boulevard Royal
43
L-2955
Luxembourg
LU
Herrmann-Debrouxlaan
46
1160
Brussel
BE
Boulevard du Souverain
25 b 14
1170
Watermael-Boitsfort
BE
Vorstlaan
25 b 14
1170
Brussel
BE
Export JSON